ระบบบริหารจัดการ Smart School Online

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3สถานะ: ติดตั้งระบบ SMSS แล้ว จำนวน 214 แห่ง

ที่
รหัส รร.
ชื่อโรงเรียน
ฐานข้อมูล (Databases)
ติดตั้งระบบ (Install SMSS)
เข้าใช้งานระบบ
1 31030001 วัดก้านเหลือง Login
2 31030002 บ้านโคกยางหนองถนน Login
3 31030003 บ้านหนองหญ้าวัว Login
4 31030004 บ้านหนองปรือ Login
5 31030005 บ้านเสลา Login
6 31030006 บ้านทุ่งโพธิ์ Login
7 31030007 บ้านโคกมะค่า Login
8 31030008 บ้านถนนหัก Login
9 31030009 บ้านสวายสอ Login
10 31030010 ชุมชนบ้านกระเดื่อง (โศภนประชานุกูล) Login
11 31030012 บ้านตลาดแย้ Login
12 31030013 บ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยา Login
13 31030014 บ้านเสลาโสรง Login
14 31030015 บ้านโคกยางหนองตาสี Login
15 31030016 บ้านแท่นบัลลังก์ Login
16 31030017 บ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง) Login
17 31030018 บ้านทุ่งใหญ่ Login
18 31030019 บ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล) Login
19 31030020 บ้านหนองเสม็ด Login
20 31030021 บ้านหนองรีมิตรภาพที่ 225 Login
21 31030022 บ้านหนองงิ้ว หนองไทร Login
22 31030023 อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) Login
23 31030024 บ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร) Login
24 31030025 บ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง) Login
25 31030026 บ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา) Login
26 31030027 บ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์) Login
27 31030028 บ้านหนองกง Login
28 31030029 บ้านหนองยาง Login
29 31030030 บ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์) Login
30 31030031 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก Login
31 31030032 วัดน้ำไหล Login
32 31030033 บ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา) Login
33 31030034 บ้านหนองแช่ไม้ Login
34 31030035 บ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร) Login
35 31030036 บ้านสองพี่น้อง Login
36 31030037 บ้านหนองพลวง Login
37 31030038 บ้านบุตาเวสน์ Login
38 31030039 ชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา) Login
39 31030040 บ้านหนองบัว Login
40 31030041 บ้านหนองไทร (ปัญจคามคุรุสรรค์) Login
41 31030042 บ้านนิคมเขต Login
42 31030043 บ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล) Login
43 31030044 บ้านหนองกราด Login
44 31030045 บ้านสระประดู่หนองมะค่า Login
45 31030046 บ้านหนองโบสถ์ Login
46 31030047 บ้านหนองทองลิ่ม Login
47 31030048 บ้านก้านเหลือง Login
48 31030049 บ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์) Login
49 31030050 บ้านบุตาสุ่มหนองโจด Login
50 31030052 บ้านโคกตะโก Login
51 31030053 บ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร) Login
52 31030054 บ้านหนองโสน Login
53 31030055 บ้านโคกสูง (สมานสามัคคี) Login
54 31030056 บ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1) Login
55 31030057 บ้านวังกระโดน Login
56 31030058 บ้านหนองถั่วแปบ Login
57 31030059 บ้านโคกสว่าง Login
58 31030060 บ้านโคกลอย Login
59 31030061 บ้านตะกรุมทอง Login
60 31030062 บ้านโนนพะไล Login
61 31030063 บ้านสะเดาหวาน Login
62 31030064 บ้านหนองหว้า Login
63 31030065 บ้านสระตะเคียน Login
64 31030066 บ้านโคกสูงคูขาด Login
65 31030067 มิตรภาพโนนสมบูรณ์ Login
66 31030068 ชุมชนบ้านดอนอะราง Login
67 31030069 บ้านโคกสะอาด Login
68 31030070 บ้านโนนขี้เหล็ก Login
69 31030071 บ้านคูขาดน้อย Login
70 31030072 บ้านหนองกราด Login
71 31030073 บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคี Login
72 31030074 บ้านลุงขี้หนู Login
73 31030075 บ้านเพชรเจริญพัฒนา Login
74 31030076 อนุบาลหนองกี่ Login
75 31030077 บ้านหนองกี่สุขสำราญ Login
76 31030078 บ้านหนองหัวหมู Login
77 31030079 บ้านสระขุด Login
78 31030080 ไตรคาม Login
79 31030081 บ้านบุกระสัง Login
80 31030082 บ้านหนองมัน Login
81 31030083 บ้านสระสะแก Login
82 31030084 บ้านสระขาม Login
83 31030085 บ้านโคกกระชาย Login
84 31030086 บ้านหนองม่วง Login
85 31030087 บ้านหนองไผ่ Login
86 31030088 บ้านนาจาน Login
87 31030089 จตุคามราษฎร์วิทยา Login
88 31030090 วัดเย้ยปราสาท Login
89 31030091 บ้านขามน้อย Login
90 31030092 บ้านหนองตาดำ Login
91 31030093 บ้านหนองกี่ประชาสามัคคี Login
92 31030094 บ้านหนองหมี Login
93 31030095 ชุมชนบ้านโคกว่าน Login
94 31030096 บ้านสมจิต Login
95 31030097 บ้านหนองถนน Login
96 31030098 บ้านโคกขาม Login
97 31030099 บ้านหนองโบสถ์ Login
98 31030100 บ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม) Login
99 31030101 บ้านเทพพยัคฆ์ Login
100 31030102 ชุมชนวัดชุมพร Login
101 31030103 บ้านบุ Login
102 31030104 บ้านโคกตาพรม Login
103 31030105 บ้านหนองยาง Login
104 31030106 บ้านสว่างพัฒนา Login
105 31030107 บ้านปรือพวงสำราญ Login
106 31030108 บ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) Login
107 31030109 บ้านหนองละหานทราย Login
108 31030110 อนุบาลโคกใหม่ละหานทราย Login
109 31030111 บ้านโคกไม้แดง Login
110 31030112 บ้านโคกเฟือง Login
111 31030113 บ้านสันติสุข Login
112 31030114 บ้านน้อยหนองหว้า Login
113 31030115 วัดกัลยาณธรรมาราม Login
114 31030116 บ้านตากอง Login
115 31030117 บ้านหนองกราด Login
116 31030118 บ้านหนองตะครอง Login
117 31030119 บ้านปากช่อง Login
118 31030120 บ้านหนองแวง Login
119 31030121 บ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) Login
120 31030122 บ้านหนองตาเยา Login
121 31030123 บ้านหนองหว้า Login
122 31030124 บ้านบาระแนะ Login
123 31030125 บ้านราษฎร์รักแดน Login
124 31030126 บ้านแท่นทัพไทย Login
125 31030127 บ้านผไทรวมพล Login
126 31030128 บ้านเทพพัฒนา Login
127 31030129 บ้านปลื้มพัฒนา Login
128 31030130 บ้านหินโคน Login
129 31030131 บ้านโคกเขาพัฒนา Login
130 31030132 ดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) Login
131 31030133 บ้านโคกลอย Login
132 31030134 บ้านไทยเจริญ Login
133 31030135 บ้านโคกสมบูรณ์ Login
134 31030136 บ้านกองพระทราย Login
135 31030137 บ้านโคกงิ้ว Login
136 31030138 บ้านทุ่งไผ่ Login
137 31030139 อนุบาลปะคำ Login
138 31030140 บ้านหนองน้ำขุ่น Login
139 31030141 ชุมชนบ้านดอนนางงาม Login
140 31030142 บ้านสุขสำราญ Login
141 31030143 บ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง Login
142 31030144 บ้านหูทำนบ Login
143 31030145 บ้านหนองต้อ Login
144 31030146 บ้านไทยสามัคคี Login
145 31030147 บ้านหนองบัวลี Login
146 31030148 วัดบ้านหนองตราดใหญ่ Login
147 31030149 บ้านขามเสม็ดบำรุง Login
148 31030150 บ้านชุมแสง Login
149 31030151 บ้านหนองตะคร้อ Login
150 31030152 บ้านโคกปราสาท Login
151 31030153 บ้านหนองย่างหมู Login
152 31030154 บ้านฝ้าย Login
153 31030155 บ้านหนองกวางทอง Login
154 31030156 อนุบาลหนองหงส์ Login
155 31030157 เบญจมาศกุญชร Login
156 31030158 บ้านหนองโคลน Login
157 31030159 บ้านเสาเดียวอนุสรณ์ Login
158 31030160 บ้านหนองเต่า Login
159 31030161 บ้านนายาวสามัคคี Login
160 31030162 บ้านหนองกก Login
161 31030163 บ้านไทรออ Login
162 31030164 วัดโนนศรีคูณ Login
163 31030165 บ้านห้วยก้อม Login
164 31030166 บ้านกระเบื้อง Login
165 31030167 บ้านศรีม่วงแดง Login
166 31030168 บ้านโนนสูงน้อย Login
167 31030169 บ้านศรีภูมิ Login
168 31030170 ชุมชนวัดโคกกลาง"สระมะค่าวิทยา" Login
169 31030171 วัดห้วยหิน Login
170 31030172 บ้านหนองเพชร Login
171 31030173 บ้านโนนงิ้วตลาดใหม่สามัคคี Login
172 31030174 บ้านโพธิ์ทอง Login
173 31030175 บ้านสำราญ Login
174 31030176 บ้านโคกโสนทองวิทยา Login
175 31030177 บ้านโกรกแก้ว Login
176 31030178 วราวัฒนา Login
177 31030179 บ้านดงบังซับสมบูรณ์ Login
178 31030180 บ้านม่วงงาม Login
179 31030181 บ้านดอนสมบูรณ์ Login
180 31030182 บ้านทุ่งจังหัน Login
181 31030183 บ้านขลุงไผ่ Login
182 31030184 บ้านอุบลสามัคคี Login
183 31030185 อนุบาลโนนสุวรรณ Login
184 31030186 อนุบาลโนนดินแดง Login
185 31030187 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ Login
186 31030188 บ้านซับคะนิง Login
187 31030189 บ้านคลองหิน Login
188 31030190 บ้านหนองบอนฐานเจ้าป่า Login
189 31030191 บ้านป่าไม้สหกรณ์ Login
190 31030192 บ้านลำนางรอง Login
191 31030193 บ้านหนองเสม็ด Login
192 31030194 บ้านคลองโป่ง Login
193 31030195 บ้านน้อยสะแกกวน Login
194 31030196 บ้านส้มป่อย Login
195 31030197 บ้านหนองกกตะแบงสามัคคี Login
196 31030198 บ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์) Login
197 31030199 บ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง) Login
198 31030200 บ้านสี่เหลี่ยม Login
199 31030201 บ้านพูนสุข (ประชานุกูล) Login
200 31030202 บ้านดอนไม้ไฟ Login
201 31030203 บ้านบัวตะเคียน Login
202 31030204 วัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์) Login
203 31030205 บ้านถาวร Login
204 31030206 ไทยรัฐวิทยา ๒๖ (บ้านหนองหิน) Login
205 31030207 บ้านโคกสำราญหินลาดพัฒนา Login
206 31030208 บ้านยายคำ Login
207 31030209 วัดสุขสำราญ Login
208 31030210 อนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ Login
209 31030211 บ้านโนนศิลา Login
210 31030212 บ้านโนนทอง Login
211 31030213 บ้านเขว้า Login
212 31030214 บ้านโคกยาง Login
213 31030215 ไทยรัฐวิทยา ๙๐ (บ้านโคกตะแบก) Login
214 31030216 บ้านตะโก "วันครู 2501" Login

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 0-4463-4547